Category Archives

17 Articles

Bloggers: een bijzondere soort

Vandaag waren Frankwatching, Nalden.net en Sciencepalooza te gast bij ANP Perssupport. Op uitnodiging van de directeur en de marketeer zijn 8 bloggers naar Rijswijk afgereisd om met hen te praten over vragen als: hoe komen bloggers aan nieuws en informatie? Hoe willen ze aangesproken worden?  ‘Hoe komen we in contact met bloggers’ is een steeds vaker gestelde vraag door klanten van ANP Perssupport. Wat kan ANP daarin betekenen? Er bleek wederom een kloof tussen het ‘nieuwe’ en het ‘oude’ denken, zoals Sander Duivestein (@duivestein, o.a. auteur voor Frankwatching) het mooi omschreef.

Read More

Orde in de social media chaos

Brigitte Kaandorp zei het nog in haar show : we hebben als mensen behoefte aan structuur en organisatie. Zij deed dat met behulp van schema’s op een flipover; online moeten we dat op een andere manier doen. Met de opkomst van social media in ons dagelijks leven, zowel privé als zakelijk, groeit ook de behoefte structuur aan te brengen in alles wat we online doen, zien, maken, beheren. Niet alleen de wachtwoorden en accounts, maar ook wat we waar plaatsen, met wie we wat waar delen en hoe we zaken terug kunnen vinden. Kortom hoe kunnen we onze online aanwezigheid managen? Wat mij betreft dé vraag van 2010. Read More

Social media = veranderen = emotie

Recent heb ik een presentatie gegeven aan een diversiteit aan vakmensen, over social media. Wat social media zijn, waarvoor je het kunt inzetten, waarvoor niet, waarom je het mijns insziens als bedrijf moet inzetten en waarom niet, en waar en hoe je moet beginnen. Dit als onderdeel van een middag waarop verandermanagement centraal stond. Mijn presentatie ging dan ook in op de toegevoegde waarde van de inzet van social media bij veranderingsprocessen – intern en extern.

Read More

Registercommunicatieadviseurs twitteren niet

Op Communicatie online (van het gelijknamige vakblad) las ik dat Logeion in al zijn wijsheid naast registeraccountants en registermarketeers nu ook een ‘keurmerk’ voor communicatie adviseurs en -managers wil gaan invoeren. Begrijpelijke actie als je het vakgebied weer iets mee wilt geven, maar volgens velen onnodig en van weinig toegevoegde waarde. Ik denk er ook zo het mijne van. Read More

FIFI2008: eigenaardige mengeling techniek, internet en maatschappij

Onderstaande post heb ik voor Frankwatching.com geschreven (op 30 november gepubliceerd).

Misschien ben ik niet technisch genoeg, maar ik vond het uiteindelijk een ‘bijzonder evenement’. Ik heb de rode draad, voor zover die er was, met moeite kunnen ontdekken. Presentaties en workshops over privacy, robotica, co-creatie, web3.0, internet door de eeuwen heen; de invloed van techniek op onze maatschappij was het centrale vraagstuk – volgens mij. In ieder geval: XS4all bestond 15 jaar en dat moest gevierd worden. Daartoe was het event FIFI in het leven geroepen: Fear it? Fix it!

Read More